Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenmaatschap Landauer


Huisartsenmaatschap Landauer

Landauerstraat 200
1445 PX PURMEREND
Telefoon: 0299-644011
Spoed: 0299-644011; optie 1
Fax: 0299-460216
Receptenlijn: 0299-685475

landauer.praktijkinfo.nl

E-mail: praktijk.landauer@zorgring.nl


Spoed !

De optie 1 bij ons telefoonnummer is voor spoed en alleen bedoeld voor het aanvragen van hulp in echt spoedeisende situaties. We nemen deze lijn altijd heel snel op.

Maak er geen misbruik van.

Bel in geval van levensbedreigende situaties het landelijk noodnummer 112.

Buiten kantooruren?

 
Met wie?

Alle diensten worden samen met de huisartsen in Waterland vanuit de Huisartsenpost Waterland. U kunt 's avonds en in het weekend de dienstdoende huisarts steeds bereiken via 313233. Alle diensten gaan in om 17.00 en duren tot 8.00 de volgende ochtend.

De post is gevestigd in de spoedpost aan de voorkant van het ziekenhuis.

  Wanneer bellen?

Natuurlijk is de dienst er niet voor om nog eens even een tweede mening te horen of om te vragen of u wel paracetamol mag gebruiken. Diensten zijn voor problemen die echt niet tot de volgende dag kunnen wachten.

De telefoon is tijdens de dienst een onmisbaar maar moeilijk instrument. Het heeft helemaal geen zin om gelijk boos om een visite vragen. We komen altijd als dat echt nodig is, maar om dat te beoordelen hebben we gewoon de nodige informatie nodig. Diensten zijn voor patiënten lastig, maar ook voor de dokters!

     
 

Spreekuur en visites?

Bellen voor afspraak kan de hele dag

Voor het maken van een afspraak kunt u elke dag bellen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Onze assistentes vragen altijd wat de belangrijkste klacht is en hoeveel tijd u denkt nodig te hebben. Soms blijkt er geen afspraak nodig te zijn en geven ze u zelf advies. Al die adviezen worden achteraf door uw eigen huisarts gecontroleerd.

Elke huisarts heeft zijn eigen patiënten en we proberen u zoveel mogelijk bij uw eigen huisarts te plaatsen. Dat betekent dat u niet altijd dezelfde dag terecht kunt voor niet-spoedeisende problemen.

 

Afspraken via internet

U kunt via de knop Patientenomgeving ook zelf een afspraak maken. Dat kan alleen voor afspraken van 10 minuten. Heeft u meer tijd nodig moet u altijd bellen met de assistente.

 

' Einde van de dag'  spreekuur

Elke dag is er een kort spreekuur (vanaf 15.30 uur) voor kleine problemen die nog maar heel kort bestaan en die dezelfde dag nog gezien moeten worden. Ook hiervoor moet u een afspraak maken, de beoordeling of het dezelfde dag moet is echter aan de assistente of de huisarts. Het spreekuur is niet bedoeld voor klachten die al lang bestaan!

 

Visites

Huisbezoeken kunt u aanvragen tussen 8.00 en 12.00 uur. De assistente beoordeelt samen met u  -en vaak na overleg met de huisarts - of een visite nodig is.

 

Niet afbellen?

Heeft u een afspraak en belt u niet te voren af, brengen wij u een consult in rekening.

 

Eigen risico?

Uw bezoeken aan de huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners zitten altijd in het basispakket en worden vergoed door uw verzekeraar.

Maar laboratoriumonderzoek, rontgenfoto's, soa-tests etc (eigenlijk alles wat niet in de huisartspraktijk zelf gebeurt) en uw medicijnen vallen altijd onder uw eigen risico. In 2016 is uw eigen risico minimaal 385 euro.

Wij laten ons bij ons advies over onderzoek niet leiden door financiele aspecten. Als onderzoek zinnnig is, vragen we dat aan, als het niet zinnig is doen we het niet. We hebben geen overzicht over wat allerlei onderzoek kost en kunnen u daar helaas dus geen informatie over geven.

 

 

Bellen?

 

Hou het kort aan de telefoon; vooral 's morgens proberen heel veel mensen ons te bellen.

 


Spoed

640911 of 644011 (of via 644011 optie 1)

 

Afspraken

 • Voor het maken van afspraken: 644011  (tussen 8.00 en 17.00 uur)

Uitslagen

 • Uitslagen kunt u het best 's middags na 14.00 opvragen, dan blijven 's morgens de lijnen zoveel mogelijk vrij voor het maken van afspraken en hebben we bovendien de post verwerkt

Herhaalrecepten

 • Herhaalrecepten: 685475, maar veel makkelijker kan dat via de mogelijkheid op deze site  ( zie Patientenomgeving)

Telefonisch spreekuur

Elke huisarts heeft telefonisch spreekuur voor kleine vragen, geven van uitslagen etc. Natuurlijk is dat telefonisch spreekuur er alleen op de werkdagen dat de dokter er is. U kunt voor 10 uur vragen of uw dokter u even belt. Wij bellen dan zelf terug. 

 • Meggy vd. Biggelaar doet spreekuur van 11.30-12.00
 • Joost Zaat doet op dinsdag en donderdag spreekuuur van 11.30-12.00 en op vrijdag van 13.30-14.00
 • Tanja Seijbel doet  op maandag spreekuur van 11.30 -12.00 en op donderdag van 13.30-14.00
 • Eric Klaassen heeft spreekuur van 13.30-14.00, behalve vrijdag.
 • Ellinore Tellegen heeft ook spreekuur van 13.30 tot 14.00, behalve op donderdag, dan is het van 12.00-12.30.

Spreekuur assistentes

In onze grote praktijk werken 6 assistentes en 2 praktijkondersteuners.

De assistentes regelen de afspraken, maar geven u ook advies over veel voorkomende klachten. Ze doet dat onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen. De artsen controleren alle adviezen achteraf.

Bij het maken van afspraken vragen ze u om de reden van uw verzoek, niet uit nieuwsgierigheid maar omdat ze dan beter kunnen plannen.

De assistentes hebben ook hun eigen spreekuren.

Spreekuren assistentes

Wratten omdat er geen effectieve behandeling voor wratten is zijn we opgehouden met aanstippen.  
Verstopte oren eerst telefonisch of aan de balie een afspraak maken. Er hoeft geen olie in uw oor, van te voren een beetje water in het oor is genoeg  
Uitstrijkjes meestal op woensdag- en vrijdagmiddag (u krijgt een oproep als u een bepaalde leeftijd bereikt hebt)

 

Gedragsregel

We begrijpen dat het soms lastig is even te moeten wachten op een assistente die vrij is om u aan de balie of telefoon te woord te staan. Maar we begrijpen niet goed dat mensen daar dan heel boos over worden en zich agressief uiten. Dat gedrag vinden wij onacceptabel en u loopt de kans dat we dan niet meer voor u willen zorgen. 

Nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten kunnen zich elke dag opgeven bij de assistentes. Het is handig om alvast de formulieren ( inschrijfformulier) in te vullen.

We kunnen u pas inschrijven als u een verzekeringsmaatschappij én een verzekeringsnummer opgeeft. Bij het inschrijven moet u zich legitimeren (wettelijke eis).

Recepten aanvragen?

Internet

 • U kunt herhaalrecpeten aanvragen via de Patientenomgeving in  de rechterzijbalk
 • Recepten kunnen door de apotheek ook bezorgd worden. U moet dat dan wel even met de assistente afspreken en bij herhaling via deze site kunt u het ook zelf aangeven. 
 • Voor mensen die graag 's avonds hun medicijnen ophalen kunnen we ook recepten naar de 24-uurs apotheek in het Waterlandziekenhuis sturen. Laat dat bij herhaalrecepten dan even weten.

 

Telefoon

 • Herhaalrecepten kunt u ook makkelijk via de receptenlijn aanvragen. Recepten voor 10.00 aangevraagd kunt u de volgende dag na 11.00 uur in de apotheek van uw keuze ophalen.
 • Vergeet niet uw telefoonnummer in te spreken, want soms is er iets niet duidelijk en moet de assistente u kunnen bellen.
 • U kunt dag en nacht herhaalrecepten inspreken. De capaciteit van onze systeem is zo groot, dat u nooit meer 'eruit gegooid' wordt omdat het 'bandje' vol is.

 

Merkgeneesmiddelen beter? Nee,dat is een misverstand

We krijgen veel vragen over merkgeneesmiddelen of de zogenaamnd generieke geneesmiddelen. Die laatste zijn echt net zo  goed maar goedkoper omdat het patient van de farmaceutische industrie op zo'n geneesmiddel verlopen is. De verschillen tussen generieke middelen en merkmiddelen zijn niet groter dan verschillen tussen hetzelfde middel van een merkgeneesmiddel dat op 2 verschillende tijdstippen is geproduceerd.

Wij schrijven altijd de stofnaam voor. De apotheker moet van uw verzekeraar het goodkoopste middel afleveren. Alleeen als u daadwerkelijk overgevoelig bent voor een generiek middel mogen we een merkgeneesmiddel voorschrijven. Dat kunnen we alleen nooit aantonen.

Goedkoper is echt zinnig: u betaalt de dure middelenimmers ofwel  binnen uw eigen risico ofwel gaat de premie gewoon volgend jaar omhoog.

Apotheek

Herhaalrecepten voor 11.00 uur bij ons aangevraagd via de receptenlijn of via de Patientenomgeving kunt u de volgende dag in de apotheek ophalen.http://www.purmerendse-apotheken.nl

Voor mensen die graag 's avonds hun medicijnen ophalen kunnen we ook recepten naar de 24-uurs apotheek in het ziekenhuis sturen. Laat dat bij herhaalrecepten dan even weten.
De apotheken in Purmerend sturen ons berichten over medicijnen die de specialisten u voorschrijven. We zijn dus zo goed mogelijk op de hoogte van al uw medicijngebruik. Als u uw geneesmiddelen bijvoorbeeld in Amsterdam in ziekenhuizen ophaalt, weten we helaas vaak niet wat u gebruikt.

Diabeteszorg

Onze praktijk werkt samen met de Stichting Eerstelijnszorggroep Zaanstreek Waterland. Binnen die stichting werken huisartspraktijken, diëtisten van de Dietheek, het artsenlab (Salt) en internisten samen om de zorg voor patienten met diabetes type 2 te verbeteren. Nu doen ze dat door protocollen op elkaar af te stemmen en structureel naar elkaar te verwijzen. Diabetespatienten krijgen jaarlijks een oproep voor een foto van het netvlies. Ze krijgen ook een oproep van de dietiste om hun voeding nog eens door te spreken.

Onze praktijkondersteuners regelen de driemaandelijkse en de jaarcontrole.

In principe behandelen we alle patienten met diabetes type 2 zelf.

Bevolkingsonderzoek

Als u een brief krijgt voor het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker kunt u een afspraak maken met de assistente. Zeg er dan bij dat het om een uitstrijkje gaat. We doen de uitstrijkjes bijvoorkeur op woensdag en vrijdag. 

 

Contact

Spoednummer 0299-644011; optie 1
 

Huisartsenmaatschap Landauer

Landauerstraat 200
1445 PX PURMEREND
Telefoon:
0299-644011
Receptenlijn:
0299-685475
Fax:
0299-460216
Routebeschrijving >

Patiënt­omgeving